Cung Lương vương

(Đổi hướng từ Cung Lương Vương)

Cung Lương Vương (chữ Hán:恭良王) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử ở khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa