Lương Công (chữ Hán:良公 hay 凉公) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị công tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Tước hiệu Lương Công (凉公) sửa

Thụy hiệu Lương Công (良公) sửa

  • Bắc Ngụy Trường Quảng Lương Công (hoặc Thành Dương Lương Công) Vũ Văn Hiển Hòa
  • Đường triều Bình Nguyên Lương Công Trưởng Tôn Sưởng (có thụy hiệu khác là An Công)
  • Thanh triều Phụng Ân Phụ Quốc Lương Công Ái Tân Giác La Miên Mẫn (sau được tiến phong làm Khánh Lương quận vương)
  • Nguyễn triều Thiệu Hóa Cung Lương Công Nguyễn Phúc Chẩn (sau được tiến phong làm Thiệu Hóa Cung Lương quận vương)

Xem thêm sửa