Lương Vũ vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Lương Vũ Vương)

Lương Vũ Vương (chữ Hán:涼武王) có thể là những vị quân chủ sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa