Lương Hiếu vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Lương Hiếu Vương)

Lương Hiếu Vương (chữ Hán:梁孝王 hoặc 良孝王) trong Tiếng Việtthụy hiệu hoặc phong hiệu kèm thụy hiệu của một số vị phiên vương, quận vương hoặc thân vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Phong hiệu kèm thụy hiệu Lương Hiếu Vương (梁孝王)

sửa

Thụy hiệu Lương Hiếu Vương (良孝王)

sửa

Xem thêm

sửa