Tuyên Vũ Vương

trang định hướng Wikimedia

Tuyên Vũ Vương (chữ Hán: 宣武王) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử.

Danh sách sửa

  • Đông Tấn Sở Tuyên Vũ Vương (sau được truy tôn là Tuyên Vũ Đế, trước đó từng làm Lâm Hạ Tuyên Vũ Công và Nam Quận Tuyên Vũ Công, trước đó nữa gọi là Vạn Ninh Tuyên Vũ Nam)
  • Lương triều Trường Sa Tuyên Vũ Vương (truy phong, thời Nam Tề chỉ là Lâm Tương Tuyên Vũ Hầu)

Xem thêm sửa