Tuyên Vũ Công (chữ Hán:宣武公) là thụy hiệu của một số vị công tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách Sửa đổi

  • Đông Tấn Lâm Hạ Tuyên Vũ Công (hoặc Nam Quận Tuyên Vũ Công) Hoàn Ôn (trước đó từng làm Vạn Ninh Tuyên Vũ Nam, sau được truy tôn làm Sở Tuyên Vũ Vương và Sở Tuyên Vũ Đế)
  • Minh triều Thiểm Tuyên Vũ Công Quách Hưng (truy tặng, thực chất chỉ là Củng Xương Tuyên Vũ Hầu)

Xem thêm Sửa đổi