Vũ Tuyên Vương

trang định hướng Wikimedia

Vũ Tuyên Vương (chữ Hán: 武宣王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa