Văn Tuyên vương

(Đổi hướng từ Văn Tuyên Vương)

Văn Tuyên Vương (chữ Hán:文宣王) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử rất quan trọng ở khu vực Viễn Đông thời phong kiến.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa