Văn Tuyên Đế

trang định hướng Wikimedia

Văn Tuyên Đế (chữ Hán: 文宣帝) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử rất quan trọng ở phương Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa