Tuyên Vũ Hầu (chữ Hán:宣武侯) là thụy hiệu của một số vị hầu tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa
  • Nam Tề Lâm Tương Tuyên Vũ Hầu Tiêu Ý (đời nhà Lương được truy phong làm Trường Sa Tuyên Vũ Vương)
  • Minh triều Củng Xương Tuyên Vũ Hầu Quách Hưng (sau được truy tặng làm Thiểm Tuyên Vũ Công)

Xem thêm

sửa