Tuyên Vũ Đế

trang định hướng Wikimedia

Tuyên Vũ Đế (chữ Hán 宣武帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa