Chiêu Vũ đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Chiêu Vũ Đế)

Chiêu Vũ Đế (chữ Hán: 昭武帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa