Duệ Thánh Đế (chữ Hán:睿聖帝) là thụy hiệu của một số vị hoàng đế hoặc tổ tiên hoàng đế được hậu thế truy tôn.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa