Duệ Hiếu Đế

trang định hướng Wikimedia

Duệ Hiếu Đế (chữ Hán: 睿孝帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa