Từ Hiếu Đế

trang định hướng Wikimedia

Từ Hiếu Đế (chữ Hán: 慈孝帝) là thụy hiệu hoặc tôn hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

  • Việt Nam Lý Từ Hiếu Đế (gọi tắt theo tôn hiệu dài Khai Thiên Thống Vận Tôn Đạo Quý Đức Thánh Văn Quảng Vũ Sùng Nhân Thượng Thiện Chính Lý Dân An Thần Phù Long Hiện Thể Nguyên Ngự Cực Ức Tuế Công Cao Ứng Chân Bảo Lịch Thông Huyền Chí Áo Hưng Long Đại Địch Thông Minh Từ Hiếu Hoàng Đế)
  • Nam Tống Từ Hiếu Đế (gọi tắt theo thụy hiệu dài Tuần Đạo Hiến Nhân Minh Công Mậu Đức Ôn Văn Thuận Vũ Thánh Triết Từ Hiếu Hoàng Đế)

Xem thêm sửa