Hoằng Hiếu Đế

trang định hướng Wikimedia

Hoằng Hiếu Đế (chữ Hán: 弘孝帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa