Tuyên Hiếu Đế

trang định hướng Wikimedia

Tuyên Hiếu Đế (chữ Hán: 宣孝帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa