Đường Tuyên Hiếu Đế

trang định hướng Wikimedia

Đường Tuyên Hiếu Đế (chữ Hán:唐宣孝帝) có thể là những vị hoàng đế nhà Đường sau:

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa