Hiến Hiếu Đế

trang định hướng Wikimedia

Hiến Hiếu Đế (chữ Hán: 献孝帝 hoặc 宪孝帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa