Văn Hiếu Đế

trang định hướng Wikimedia

Văn Hiếu Đế (chữ Hán: 文孝帝) là thụy hiệu hoặc tôn hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa