Hiếu Văn đế

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Văn Đế (chữ Hán: 孝文帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa