Quang Hiếu Đế

trang định hướng Wikimedia

Quang Hiếu Đế (chữ Hán: 光孝帝) là thụy hiệu hoặc tôn hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa