Quang Hiếu Đại Vương

Quang Hiếu Đại Vương (chữ Hán:光孝大王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ ở khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa