Minh Hiếu Đại Vương (chữ Hán:明孝大王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ ở khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa