Trang Hiến Vương (chữ Hán:莊憲王) là thụy hiệu của những nhân vật lịch sử ở khu vực Á Đông dưới chế độ quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa