Cung Hiến vương

(Đổi hướng từ Cung Hiến Vương)

Cung Hiến Vương (chữ Hán:恭憲王) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử quan trọng ở khu vực Viễn Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa