Trung Hiến Công

Trung Hiến Công (chữ Hán:忠獻公 hoặc 忠憲公) là thụy hiệu của một số vị đại thần trong lịch sử khu vực Á Đông dưới chế độ quân chủ.

Danh sách Trung Hiến Công (忠獻公)Sửa đổi

Danh sách Trung Hiến Công (忠憲公)Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi