Tương Hiến vương

Tương Hiến Vương (chữ Hán:襄憲王 hoặc 湘獻王) là thụy hiệu hoặc phong hiệu kèm thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu trong lịch sử các triều đại phong kiếnkhu vực Á Đông.

Thụy hiệu Tương Hiến Vương (襄憲王)Sửa đổi

  • Cao Ly Triều Tiên Tương Hiến Vương Vương Đào (truy tôn, trước đó là Triều Tiên Tương Hiến Công và trước nữa là Triều Tiên Tương Hiến Hầu)

Phong hiệu kèm Thụy hiệuSửa đổi

Tương Hiến Vương (湘獻王)Sửa đổi

  • Minh triều Tương Hiến Vương Chu Bách (hoàng tử thứ 12 của Minh Thái Tổ, vị quân chủ duy nhất của nước Tương (湘國) lần phong đầu tiên đời nhà Minh, còn có thụy hiệu khác là Lệ Vương)

Tương Hiến Vương (襄憲王)Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi