Lệ vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Lệ Vương)

Lệ Vương (chữ Hán: 厲王 hoặc 戾王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách Lệ Vương (厲王) Sửa đổi

Danh sách Lệ Vương (戾王) Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi