Cảnh đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Cảnh Đế)

Cảnh Đế (chữ Hán: 景帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa