Trinh vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Trinh Vương)

Trinh Vương (chữ Hán 貞王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ, phiên vương, quận vương hoặc thân vương thậm chí các đại thần trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Trung Quốc sửa

Phiên vương sửa

Đại thần sửa

Triều Tiên sửa

Việt Nam sửa

Lưu Cầu sửa

Xem thêm sửa