Trung Trinh Công (chữ Hán:忠贞公) là thụy hiệu của một số vị quốc công, quận công hoặc huyện công trong lịch sử các vương triều phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa