Văn Trung Công (chữ Hán:文忠公) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sửkhu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách

sửa
 1. Lỗ Văn Trung Công Nhan Chân Khanh đời nhà Đường
 2. Vinh Dương Văn Trung Công Trịnh Tòng Đảng đời nhà Đường (trước đó từng làm Vinh Dương Văn Trung Nam)
 3. Lỗ Văn Trung Công Tôn Thạnh thời Ngũ Đại Thập Quốc (ban đầu làm quan thời Tấn Đường ở phương Bắc, sau đó dời xuống phương Nam phục vụ nước Ngô và nước Tề Đường)
 4. Ích Văn Trung Công (hoặc Nam Khang Văn Trung Công hay Lưu Sơn Văn Trung Công) Giang Vạn Lý đời Nam Tống
 5. Dực Văn Trung Công Kinh Thang đời nhà Nguyên
 6. Ký Văn Trung Công Hác Kinh đời nhà Nguyên
 7. Văn Trung Công là thụy hiệu của Kim Thành Nhất nhà Triều Tiên
 8. Việt Văn Trung Công Cù Thức Tỷ đời nhà Minh (có thụy hiệu khác là Trung Tuyên Công, sau được truy phong làm Thủy An Văn Trung Vương hoặc Thủy An Trung Tuyên Vương)
 9. Vinh Văn Trung Công Giang Văn Minh nhà Hậu Lê (truy tặng, trước đó chỉ có tước Bá)
 10. Tầm Văn Trung Công Đổ Dận Tích thời Nam Minh
 11. Văn Trung Công là thụy hiệu của Sách Ni đời nhà Thanh
 12. Trung Dũng Văn Trung Công Phó Hằng đời nhà Thanh (sau được truy tặng thành Trung Dũng Văn Trung Vương)

Xem thêm

sửa