Văn Trung Thượng Thư (chữ Hán:文忠尚書) là thụy hiệu của một số vị Thượng thư trong lịch sử các triều đại phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa