Văn Trung Quân (chữ Hán:文忠君) là thụy hiệu của một số vị đại thần trong lịch sử bán đảo Triều Tiên thời phong kiến.

Danh sách sửa

Nhà Cao Ly:

Nhà Triều Tiên:

Xem thêm sửa