An Giản Thượng Thư (chữ Hán:安簡尚書) là thụy hiệu của một số vị Thượng thư trong lịch sử chế độ quân chủkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa