Tương Mẫn thượng thư

Tương Mẫn Thượng Thư (chữ Hán:襄敏尚书) là thụy hiệu của một số vị Thượng thư trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa