Cung Nghị Thượng Thư (chữ Hán:恭毅尚書) là thụy hiệu của một số vị Thượng thư trong lịch sử các vương triều phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa