Cung Huệ thượng thư

Cung Huệ Thượng Thư (chữ Hán:恭惠尚书) là thụy hiệu của một số vị Thượng thư trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi