Trang Nghị thượng thư

Trang Nghị Thượng Thư (chữ Hán:庄毅尚书) là thụy hiệu của một số vị thượng thư trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa