Trung Tương thượng thư

Trung Tương Thượng Thư (chữ Hán:忠襄尚书) là thụy hiệu của một số vị Thượng thư trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa