Trung Mẫn Thượng Thư (chữ Hán:忠敏尚书 hoặc 忠愍尚书) trong Tiếng Việtthụy hiệu của một số vị thượng thư trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách Trung Mẫn Thượng Thư (忠敏尚书) Sửa đổi

Danh sách Trung Mẫn Thượng Thư (忠愍尚书) Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi