Trung Mẫn Bá (chữ Hán:忠敏伯) là thụy hiệu của một số vị bá tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Minh triều Hưng Tế Trung Mẫn Bá Dương Thiện (sau được truy tặng làm Hưng Tế Trung Mẫn Hầu)
  • Minh triều Du Thứ Trung Mẫn Bá Trương Liêm

Xem thêm sửa