Trang Mẫn Bá (chữ Hán:庄敏伯) là thụy hiệu của một số vị bá tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa