Cương Dũng Bá (chữ Hán:刚勇伯) là thụy hiệu của một số vị Bá tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  1. Minh triều Tân Thái Cương Dũng Bá Trương Khâm
  2. Thanh triều Tam Đẳng Cương Dũng Bá Mạc Lạc Hỗn (莫洛浑)

Xem thêm sửa