Cương Nam (chữ Hán:剛男) là thụy hiệu của một số vị nam tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa
  • Tào Ngụy Kinh Dương Cương Nam Tư Mã Tốn (sau được tiến phong làm Thành Dương Cương Hầu, thời Tây Tấn được nâng lên làm Tiều Cương Vương)
  • Tào Ngụy Thuần Cô Cương Nam Phó Huyền (thời Tây Tấn được tiến phong làm Thuần Cô Cương Tử, khi mất được truy tặng làm Thanh Tuyền Cương Hầu)

Xem thêm

sửa