Dũng Bá (chữ Hán:勇伯) là thụy hiệu của một số vị Bá tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

  1. Minh triều Thiệu Dương Trang Dũng Bá Mã Tụ
  2. Minh triều Định Tây Vũ Dũng Bá Tưởng Quý (sau được truy tặng làm Kinh Vũ Dũng Công)
  3. Minh triều Ninh Tấn Uy Dũng Bá Lưu Tụ (sau được truy tặng làm Ninh Tấn Uy Dũng Hầu)

Xem thêmSửa đổi