Trung Dũng Hầu (chữ Hán:忠勇侯) là thụy hiệu của một số vị Hầu tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa
  • Minh triều An Thuận Trung Dũng Hầu Tiết Quý (trước đó từng làm An Thuận Trung Dũng Bá, sau được tiến phong làm Tân Trung Dũng Quốc Công)
  • Minh triều Bảo Định Trung Dũng Hầu Mạnh Thiện (sau được truy tặng thành Đằng Trung Dũng Quốc Công)
  • Minh triều Cung Thuận Trung Dũng Hầu Ngô Khắc Trung (trước đó từng làm Cung Thuận Trung Dũng Bá, sau được truy tặng thành Bân Trung Dũng Quốc Công)

Xem thêm

sửa