Trung Dũng Bá (chữ Hán:忠勇伯) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị Bá tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Thụy hiệu

sửa
  • Minh triều An Thuận Trung Dũng Bá Tiết Quý (sau được nâng lên thành An Thuận Trung Dũng Bá, tiếp nữa được tiến phong làm Tân Trung Dũng Quốc Công)
  • Minh triều Cung Thuận Trung Dũng Bá Ngô Khắc Trung (sau được tiến phong làm Cung Thuận Trung Dũng Bá, sau nữa được truy tặng thành Bân Trung Dũng Quốc Công)
  • Minh triều Thành Vũ Trung Dũng Bá Trần Hanh

Tước hiệu

sửa
  • Trung Dũng Bá là tước phong của Tưởng Tín thời nhà Minh, truyền được đến đời thứ nhì thì chấm dứt.

Xem thêm

sửa