Trung Mẫn Hầu (chữ Hán:忠敏侯 hoặc 忠愍侯) trong Tiếng Việtthụy hiệu của một số vị hầu tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách Trung Mẫn Hầu (忠敏侯)

sửa
  • Minh triều Hưng Tế Trung Mẫn Hầu Dương Thiện (truy tặng, thực tế chỉ là Hưng Tế Trung Mẫn Bá)

Danh sách Trung Mẫn Hầu (忠愍侯)

sửa
  • Minh triều Vũ Dương Trung Mẫn Hầu Từ Tăng Thọ (sau được truy tặng làm Định Trung Mẫn Công)
  • Minh triều Yên Sơn Trung Mẫn Hầu Tôn Hưng Tổ

Xem thêm

sửa